19th Ave New York, NY 95822, USA

Hizmet Önceliklerimiz

BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Barış çabalarını güçlendirmek ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde uzun vadeli barışın oluşmasını desteklemek için eğitim ve öğretim sağlıyoruz.

Rotary Barış Merkezleri programı, yerel ve küresel barış ve çatışmaların çözümü için katalizörler görevi yapacak olan liderleri yetiştirir.

Rotary barış gönüllüleri yüksek lisanslarını almak yada gerekli sertifika programlarını tamamlamak için ortak çalıştığımız altı üniversiteden birinde bu programları tamamlayabilirler.

HASTALIKLARIN
TEDAVİSİ
VE ÖNLENMESİ

Hastalıklar dünya çapında milyonlarca insan için sefalet, acı ve yoksulluk ile sonuçlanır. Bu yüzden hastalıkların tedavisi ve önlenmesi bizim için çok önemlidir. Doktorların, hastaların ve hükümetlerin birlikte çalışmasına izin veren altyapı tasarlıyor ve oluşturuyoruz.

Üyelerimiz, sıtma, HIV / AIDS, alzheimer, multipl skleroz, diyabet ve çocuk felci gibi hastalıklarla mücadele eder.

Önleme önemlidir, bu yüzden sağlık eğitimine odaklanmakta ve insanlara rutin işitme, görme ve diş bakımı sunmaktayız.

TEMİZ SU
VE HİJYEN

Temiz su, sanitasyon ve hijyen eğitimi, sağlıklı bir çevre ve verimli bir yaşam için temel ihtiyaçlardır.

İnsanlar temiz su ve sanitasyona eriştiğinde, su kaynaklı hastalıklar azalır. Çocuklar daha sağlıklı kalırlar ve okula daha düzenli bir şekilde giderler. Anneler daha az su harcar ve ailelerine yardım etmek için daha fazla zaman harcayabilir.

ANNE VE
ÇOCUK SAĞLIĞI

Rotary, savunmasız annelere ve çocuklara yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmakta, böylece daha uzun yaşayabilmeleri ve güçlenebilmeleri sağlanmaktadır.

Kaliteli hizmete erişimi genişletiyoruz, bu nedenle anneler ve çocuklar her yerde sağlıklı bir gelecek için aynı fırsatlara sahip olabilir. Her yıl beş yaşın altında olan 5,9 milyon çocuk yetersiz beslenme, yetersiz sağlık hizmeti ve kötü sanitasyon nedeniyle ölmektedir – bunların hepsi önlenebilir.

TEMEL EĞİTİM
VE OKURYAZARLIK

Dünya genelinde 775 milyon 15 yaş altı çocuğun eğitime erişimi yok. Bu dünya erişkin nüfusunun %17’sine denk gelmektedir.

Temel eğitim verilmesini ve okur-yazarlığı destekliyoruz, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini azaltıyor ve yetişkin okur yazarlığını artıyoruz.

EKONOMİK VE
TOPLUMSAL KALKINMA

Yaklaşık 800 milyon işsiz insan, günde 1,90 dolardan daha az bir miktarla yaşıyor.

Ekonomik ve toplumsal kalkınmayı geliştirmeye ve bireyleri ve tüm toplulukları ekonomik olarak güçlendiren fırsatlar yaratmaya yardımcı oluyoruz.

ÇEVREYİ
KORUYALIM

Canlı yaşamının korunması ve iyileştirilmesi bağlamında 6 Odak Noktası çevresinde dünyanın her alanına hizmetler götüren Rotary, bu yıl itibariyle 7. Odak Noktası olarak “Çevrenin Desteklenmesi” prensibini de çalışma alanlarına ekleyerek, 1905 yılından bugüne kadar olduğu gibi hizmetlerine hız kesmenden devam ediyor.