19th Ave New York, NY 95822, USA

Rotary Vakfı

1905 yılında kurulan Uluslararası Rotary (UR), zaman ilerledikçe, başarılı olması ve ayakta kalabilmesi için sağlam bir finansal desteğe ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç 1917 yılında UR’nin 6. Başkanı Arch C. Klump’ın gayreti ile “Rotary Bağış Fonu” adı ile yaşama geçmiş, 1928 yılında kurumsallaşarak “Rotary Vakfı” adı ile tüzel kişiliğe ulaşmıştır.

Rotary Vakfı 1917’de 26.5 USD’lık bağışla kurulmuş ve bugün Dünya’nın en iyi çalışan Vakıfların birisi haline gelmiştir. Charity Navigator isimli bağımsız kuruluş tarafından her sene finansal durumu incelenen ve buna göre 2007-08 döneminden beri en üst seviye olan 4 Yıldız alan Rotary Vakfı, son 5 yılda 3 defa 100 tam puan alarak bu konuda Dünya’daki sayılı Vakıflardan birisi olmuştur.

Gelirlerini projelere hangi oranda harcadığı, şeffaflığı, yönettiği fon büyüklüğü gibi parametreler Charity Navigator’un baktığı kriterler arasındadır. 2018 yılını örnek verecek olursak gelirlerinin %92’sine tekabül eden yaklaşık 310 milyon USD’ı yürüttüğü programlara harcamış, idari harcamaları gelirlerinin yalnızca %3’ünü , fon yaratma ise %5’lik kısmını oluşturmuştur.

Aynı yıl içinde Vakfımız, yürüttüğü ve Dünya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu projesi olan ve çocuk felcini Dünya’dan silmeye çok yaklaşılan PolioPlus projesi için 160 milyon USD, diğer insani projeler içinse 144 milyon USD harcamıştır.

Bugün Rotary Organizasyonu’nun dünya çapındaki başarısını Uluslararası Rotary Vakfı’nın varlık ve finansal gücüne bağlamak yanlış olmaz.

AMAÇLARI

Rotary’nin Amacını ve Misyonunu Gerçekleştirmek.Dünyada Anlayış ve Barışı Sağlamak için çalışmak.

Uluslararası Rotary; Rotary’nin sürekliliğini sağlamak, kulüplerin güçlenmesini ve etkinliğini arttırmak için Uluslararası Rotary Vakfı’nın desteğini projelere yönlendirecek programlar geliştirmiştir. Uluslararası Rotary Vakfı’nın desteklediği program üst başlıkları şöyledir:

  • Polio ile mücadele
  • İnsani Yardımlar
  • Eğitim Programları
  • Dünya Barışı

KATKILAR

Rotary Vakfı ana gücünü Rotaryenler gibi dünyada insanlığa hizmet etmek isteyen herkesten almaktadır. Vakfın projelere sunduğu desteklerin finansal kaynağı da bu kişilerce yapılan katkılardan oluşmaktadır. Vakfa yapılan katkılar bir çok ülkedeki Rotary Kulüplerindeki üyelerin ve onların fikirlerinin bir araya geldiği projelerin desteği olarak topluma sunulmaktadır.

Vakfın kuruluşundan itibaren yaptığı tüm proje destekleri tutarı 3.4 Milyar USD olmuştur. Örneğin, 2014-2015 döneminde tüm dünya projelerinde toplam 265 Milyon USD harcama yapılmıştır. Bu dönemde en büyük proje desteği kalemini çocuk felci hastalığını dünyadan yok etmek için harcanan 123 Milyon USD oluşturmuştur. İnsanlığa hizmet etmek isteyen herkesi Rotary Vakfına katkı yapmaya davet ediyoruz.

ROTARY VAKFI TARİHÇESİ

2013
Vakıf Bağışları sadeleştirildi. Küresel ve Bölge Bağışları eklendi. “Group Study Exchange” programı başladı.2007
Bill & Melinda Gates Vakfı’nın Polio desteği başladı. Rotaryenlerin 1USD bağışına 2USD destek sözü verildi.2004
“Every Rotarian Every Year” girişimi başlatıldı. Kalıcı Fonlara 250 bin USD bağışla “Arch Klumph Society” üyeliği başlatıldı.


1999
Rotary Barış Merkezi “Rotary Peace Center” kuruldu.

1981
Mütevelli Heyeti Rotary’nin ömür boyu gelirini garantilemek için “Endowment Fund” Kalıcı Polio Plus programı başlatıldı.

1979
RI Başkanı James L. Bomar Jr. döneminde 3-H kapsamında Filipinler’de 6 milyon çocuğa Polio aşı kampanyası başlatıldı.

1978
Tokyo Konvansiyonunda vizyoner 1978-79 RI Başkanı Sir Clem Renouf 3-H Eşli Bağış kavramını tanıttı. HEALTH – HUNGER – HUMANITY (SAĞLIK – AÇLIK – İNSANLIK)

1965
Uluslararası Eşli Bağış projeleri ve Group Study Exchange başladı.
1963
RI Başkanı Carl Miller Uluslararası Eşli Bağış programını başlattı. Eşiyle birlikte 1 milyon USD’ı uluslararası projelerde kullanılmak üzere fona bağışladı.

1957
Paul Harris Fellowship” tanımlanarak PHF üyeliği başlatıldı.
1947
Paul Harris’in vefatında Rotaryenler Vakfımıza 1,3 milyon USD bağışladılar.
1917
Atlanta Konvansiyonunda Altıncı RI Başkanı Arch Klumph “İyi Şeyler Yapmak” için Kalıcı Fon kurulmasını teklif ederek bugünkü vakfın temelini attı. Vakfın fonuna ilk Kansas City Rotary Kulübü 26.5 USD bağışlayarak Rotary tarihine geçti. 1928 Minneapolis Konvansiyonunda Rotary Vakfı (“The Rotary Foundation”) bugünkü ismini aldı.