19th Ave New York, NY 95822, USA

Rotary Nedir?

Rotary’nin Kurucusu : Paul Percy Harris (1868-1947)

Rotary, dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu konuda yardımcı olmaya çaba gösteren, insani hizmetler sağlayan, bütün mesleklerde yüksek etik standartları teşvik eden iş ve meslek insanlarının dünya çapında birleştiği bir organizasyondur.

Dünyanın ilk hizmet kulübü olan ve ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Rotary Kulübü, 1905 yılında Paul Percy Harris isimli bir iş adamı tarafından kuruldu. Harris’in isteği, gençliğini geçirdiği küçük kasabalarda bulduğu dostane ruhu, iş insanlarıyla oluşturduğu bir kulüpte tekrar yakalamaktı. “Rotary” adı ve sembol olarak seçtiği çark, ilk başlarda toplantıların, üyelerin ofisleri arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi adetinden yola çıkarak oluşturuldu.

Bugün dünyada 160’dan fazla ülkede, 30.000’i aşkın Rotary kulübünde yaklaşık 1.200.000 Rotaryen bulunmaktadır.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslararasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için çaba sarf eder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın kulüpte olabildiğince iyi temsilini sağlamak ve toplum hizmetinde üyelerin mesleki deneyim ve birikimlerinden yararlanmak için, üyelerini mümkün olduğu kadar geniş bir mesleki yelpazeden seçer.

Birlikte hizmet projeleri yapmak suretiyle, toplum hizmetini daha etkili kılmak için kulüplerin çatısı altında toplanan Rotaryenler, ortak amaçları olan ve Rotary’nin düsturu olarak bilinen «kendinden önce hizmet» idealini gerçekleştirmeye çalışırken, kendi aralarında da kalıcı dostluklar kurarlar. Hizmeti aksatmamak ve dostlukları sürekli kılmak amacıyla, olağan kulüp toplantılarının en az yarısına katılmak, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlerin kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri vermelerini benimser.

Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.

1942 yılında Londra’da gerçekleştirilen bir Rotary konferansında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) kurulmasına yönelik ilk tohumlar atıldı. Çok sayıda Rotaryen, Birleşmiş Milletler’in danışmanları olarak hizmet verdiler.

Rotary’nin 1985’te, tüm Dünya çocuklarını çocuk felcine karşı aşılamayı hedefleyen tarihi bir kararla oluşturduğu «Çocuk Felcini Yok Etme Programı» (Polio Plus) çocuk felcinin dünya üzerinden silinmesini hedef aldı.  Rotaryenler, yüzbinlerce Polio Plus Programı gönüllüsünü harekete geçirdi ve Dünya genelinde bir milyardan fazla çocuğu aşıladı. Resmi olarak çocuk felcinden arınmış bir dünya için, Rotary, yarım milyar dolardan fazla katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.

Rotary, 21. yüzyıla yaklaşırken, toplumun değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projeler oluşturdu. Bu kapsamda, çevre sorunları, okuma-yazma, açlık, korunmaya muhtaç çocuklar ve su sorunları gibi konuları ele almaya başladı. Rotary’nin Kolaylaştırılmış Okunma Yazma Kursları (KOYE) yurdumuzda da genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, yüzbinlerce kişinin okuma yazma öğrenmesini sağlamaktadır.

rotary-logo-300
0
ÜLKE
0
BÖLGE
0
KULÜP
0
ROTARYEN
rotaract-logo-300
0
ÜLKE
0
KULÜP
0
ROTARACT
interact-logo-300
0
ÜLKE
0
KULÜP
0
INTERACT

TOPLUM HİZMETLERİ BİLDİRGESİ

1992 yılı Yasama Konseyi, Toplum Hizmetleri konusunda aşağıdaki kararı almıştır:

Rotary toplum hizmeti, her Rotaryenin bireysel olarak, iş ve toplum yaşamında uygulaması gereken hizmet idealini geliştirir ve destekler.

Bu hizmet idealinin uygulanmasında, değişik etkinlikler geliştiren Rotary kulüpleri, kulüp üyelerine farklı hizmet fırsatları yaratmıştır. Bu hizmet çeşitliliği konusunda Rotaryenlere yol göstermek ve de toplum hizmet faaliyetlerinde bir politika geliştirmek amacıyla aşağıdaki ilkeler saptanmıştır:

Toplum Hizmetleri, her Rotaryen‘in “Kendinden Öte Hizmet” – “Service Above Self” prensibini uygulayabilmesi için bir fırsattır. Toplumun tüm insanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve kamu yararına hizmet etmek her Rotaryenin ve Rotary kulübünün sosyal bir yükümlülüğü ve görevidir.

 • Bulunduğu toplumun hizmet gereksinimlerini sürekli olarak araştırılmalı ve bu araştırmaların değerlendirmesine her kulüp üyesinin katkısı sağlanmalıdır.
 • Toplum projelerinde üyelerin özel mesleki ve meslek dışı becerilerinden yararlanılmalıdır.
 • En küçük toplum hizmet etkinliğinin bile önemli olduğu bilinci ile toplumun gereksinmelerine uygun ve kulübün toplum içindeki gücü ile orantılı projeler gerçekleştirilmelidir.
 • Toplum hizmet projelerinin koordinasyonunu sağlamak için, kulüplerin hamisi oldukları Rotaract, Interact ve Toplum Birlikleri (RCC) ve diğer guruplar ile işbirliği yapılmalıdır.
 • Uluslararası düzeydeki Rotary Program ve faaliyetlerine katılarak toplum hizmet projelerinin etkisi arttırılmalıdır.
 • Toplum hizmet projelerine, gereken kaynak teminini de içerecek şekilde, arzu edilen ve gerekli durumlarda toplumun katılımı sağlanmalıdır.
 • Toplum hizmet projelerinin gerçekleştirilmesi için UR ilkeleri doğrultusunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır.
 • Gerçekleştirilen toplum hizmet projesinin toplum tarafından uygun bir şekilde tanınması sağlanmalıdır.
 • Toplum hizmet projelerinde birlikte çalışmak üzere, toplumun diğer kuruluşları özendirilmelidir.
 • Rotary Kulüplerinin yeni projeler geliştirebilmesi için, gerekli durumlarda, devam ede gelen projelerin sorumluluğu toplumun hizmet veya diğer kuruluşlarına devredilmelidir.

Rotary temel olarak bir yaşam felsefesi olup, kendine yararlı olmak isteği ile başkalarına hizmet etme görevi ve içgüdüsüne sahip iki büyük dürtünün etkisinde olan insanlara yardımcı olmak üzere çaba gösterir.

Bu felsefe “Service Above Self” – “Kendinden Öte Hizmet” felsefesi, pratik ahlaki felsefe olan “One Profits Most Who Serves Best” – “En Çok Yararlanan, En İyi Hizmet Edendir” felsefesinin bir ürünüdür.

BEŞ HİZMET ALANI (FIVE AVENUES OF SERVICE)

Rotary‘nin Hizmet Alanları (Hizmet Avenüleri), Rotary kulüplerinin çalışmalarının yürütülmesi için bir rehberdir:

Kulüp Hizmetleri
Kulübün başarılı olarak çalışmasına yardımcı olmak için, bir üyenin kulüp içinde yapması gereken faaliyetleri kapsar.
Meslek Hizmetleri
Amacı, iş hayatında yüksek ahlaki değerleri desteklemek, bütün itibarlı mesleklerin değerlerini anlamak ve kabul etmek, ve tüm iş hayatında hizmet idealini geliştirmektir. Üyelerden, kendilerini ve işlerini Rotary prensiplerine uygun bir şekilde yönetmeleri beklenir.
Toplum Hizmetleri
Rotaryen‘lerin bulundukları yöre ve belediye sınırları içindeki yaşam koşullarını iyileştirmek için kendi başlarına ve bazen başkaları ile birlikte yaptıkları etkinlikleri kapsar.
Uluslararası Hizmetler
Rotaryenlerin diğer ülkelerdeki insanlara yardımcı olmak üzere geliştirilen bütün kulüp etkinlikleri ve projelerine katılarak, uluslararası anlayış, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi için diğer ülke insanlarıyla dostluklar kurarak, onların kültürlerini, geleneklerini, başarılarını, isteklerini ve sorunlarını öğrenmeyi içermektedir.
Gençlik Hizmetleri
Gençler ve genç yetişkinler tarafından, kültürel anlayışa ve dünya barışına katkı sağlayan, önderlik geliştirme etkinlikleri, toplum ve uluslararası hizmetler ve değişim programları vasıtasıyla uyguladıkları pozitif değişiklikleri teşvik eder.
rotary’nİn hedefleri
 • Tanışıklığın, bir hizmet fırsatı sayılarak geliştirilmesi;
 • İş ve meslek hayatında ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerlerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi;
 • Her Rotaryenin “hizmet idealini” kişisel yaşamında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması;
 • Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle uluslararası anlayışın, iyi niyetin ve barışın geliştirilmesi.